Khách hàng nợ xấu có vay tiền tại Tima được không?

1.41K views
0
0 Comments

Tima vẫn hỗ trợ cho KH có nợ xấu. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng trường hợp khách hàng, các chuyên viên sẽ tư vấn và đánh giá xem liệu khách khàng có đủ điều kiện để vay hay không.

Chi tiết xem thêm: https://www.topvaytien.com/go/tima/

Rate this question
vaytien Asked question 23/12/2022
Chuyển đến thanh công cụ